#11 Inlandsupproret, när man fått nog....

Inlandsupproret kräver att de 75 förslag som alla nuvarande riksdagspartier varit överens om klubbas igenom i riksdagen eller på annat sätt iscensätts. Det duger inte att lova runt och hålla tunt! Det här är dessutom inte den första kommittén där alla varit överens och bara marginella beslut sedan fattas.Pinsamt är ordet! Nu måste våra företrädare leverera. Vi som vill lands- och glesbygdens väl tänker inte ge bort vårt förtroende – om vi inte blir företrädda! Det blir vi inte i nuläget! 

Inlandsupproret kommer att omfatta:
1) ett UPPROP där vi ställer krav på VÅRA POLITIKER– våra demokratiskt valda företrädare.
2) en BETRAKTELSE om ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och om vikten av väl fungerande DEMOKRATI.
3) en PRESENTATION av PÅTRYCKNINGSMEDEL, dvs hur vi som vill värna landsbygden, som privatpersoner, företag,församlingar, organisationer kan/vill/kommer att använda vår EGENMAKT – TILLSAMMANS för att skapa politiskt tryck.

Om gästen

Inez Abrahamsson bor i byn Latikberg, hon är ett av Sveriges största namn inom lands- och glesbygdsrörelsen. Som före detta ordförande för Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva har hon framgångsrikt drivit på för att bryta storstadsnormen. Hon var också med och startade Hela Europa ska leva på EU-nivå.

Hon har dragit igång ett uppror med målet att mobilisera människor, var än de bor och verkar, att genomföra lokala manifestationer på olika platser.