Podden som sätter perspektiv på inlandet

I podden Med rak rygg genom Västerbotten diskuterar Maria Kristoffersson inlandsbo, samhällsaktivist och politiker, ämnen som berör glesbygden och Västerbottens inland med olika gäster från länet.

#39 Partiledaren mitt i verkligheten!

Ena dagen i rengärdet skiljandes renar och andra dagen på sammanträden med regeringsföreträdare. Marita Stinnerbom aktiv, engagerad och kraftfull partiledare i ett av de åtta partier som ställer upp i Sametingsvalet den 16 maj.

#38 Paradigmskifte pågår! Nu har vi chansen att ändra bilden av norra Sverige!

Länge har berättelsen om de norra delarna i Sverige handlat om att måla upp en bild av en region i kris; avfolkning, kallt och mörkt klimat, avindustrialisering och långa avstånd. Men det händer något, det som tidigare varit är inte längre.

#37 När behoven är tydliga och företagsamheten finns då blev det en raket!

Företaget växer i byn. När det var svårt för familjen Mikaelsson att hitta kläder de ville ha i rätt storlek, då löste de problemet själva. Samtidigt hittade de en företagsidé och startade företag i ett av familjens sovrum. Idag ett växande företag som blev utsedd till årets raket i Vilhelmina 2019.

#36 Är du en Inlandsaktivist?

Inlandsaktivisterna, fyra kvinnor i Södra Lappland som vill visa en annan bild av inlandet än den vi ofta möter. Men konkreta förslag vill de förändra. Du kanske också vill bli en inlandsaktivist.

#35 Är E-handel nåt att ha för landsbygdens företag?

Hur har e-handeln påverkats av pandemin? Har företag I inlandet ställt om till att sälja på nätet? Hur set det ut egentligen?

Av och med: Maria Kristoffersson, Vilhelmina
Musik Gabriella och David Wahlberg, Vormsele
Form: Erik Trysberg, Vännäsby