Podden som sätter perspektiv på inlandet

I podden Med rak rygg genom Västerbotten diskuterar Maria Kristoffersson inlandsbo, samhällsaktivist och politiker, ämnen som berör glesbygden och Västerbottens inland med olika gäster från länet.

#52 Att WILHJA något som ingen annan tidigare velat

Omdu söker på wilhja på nätet så hittar du en sida med fantastiska kreationer sombärs av personer runt om i världen. Varumärket får sin inspiration från denrena, kreativa kraften, viljestyrkan och att vara sann mot sig själv och det enstår upp för. Verksam i Södra Lappland skapar en exklusivitet till designen sompräglas av nordlig miljö och vildmark.

# 51 Att bo mitt i den gröna omställningen

Majvor Sjölund är en glesbygdsbo sedan snart 40 år då hon bosatte sig i Koler, den lilla byn mitt i det som är på väg att bli norra Europas största vindkraftspark.

# 50 När möjligheterna är oändliga!

Med ögonen riktade ut mot världen är Jan Wejdmark med och bygger verksamheter i Norrlands inland. Vad är det han ser? Vilka möjligheter finns och hur realiserar en det en tror på?

# 49 Vad är det som driver en människa att ställa sig på barrikaderna?

Vad är det som gör att en person engagerar sig i politik? Vilka drivkrafter finns hos en som idag har lång erfarenhet av politik på olika nivåer?

#48 Bränslepriser, grön omställning och krig i Europa

När livsmedelpriserna rusar, när människor inte kan skjutsa barnen till fritidsaktiviteter, när företag ställer sina bilar och är bönder lägger ner. Vad ska vi då prioritera? Helena Lindahl är näringspolitisk talesperson i riksdagen och en av de röster som hörs mest kring landsbygdens frågor.

Av och med: Maria Kristoffersson, Vilhelmina
Musik Gabriella och David Wahlberg, Vormsele
Form: Erik Trysberg, Vännäsby