# 12 Behöver Europa inlandet?

Emma Wiesner är en engagerad kandidat till Europaparlamentsvalet nu den 26 maj. Hon vill byta ut fossila drivmedel till fossilfria och menar att norra Sverige har resurserna som Europa behöver. Kan vi på ett smart sätt göra det fossila dyrare och det fossilfria billigare så stimuleras både användandet och tillverkningen av det fossilfria. Idag kan vi göra allt av trä, till och med plast!.

I Europaparlamentet vill hon jobba för att:

·       Fördjupa energisamarbetet i EU. Ska vi kunna ställa om energiproduktionen så måste vi ta tillvara på all fossilfri energi i Europa.

·       EU:s energiunion ska fokusera mindre på naturgas och mer på fossilfri energiproduktion.

·       Koppla samman elnätet och Europas elmarknader. Vi behöver fler elnätsförbindelser mellan Europas länder.

·       EU tar fram en strategi för bioekonomi i Europa för att minska klimatpåverkan och beroendet av fossila råvaror.

·       EU satsar på forskning på fossilfri energi och nya innovationer på klimat- och miljöområdet.

Hon säger att nästa generation EU-parlamentariker i huvudsak kommer att fokusera på att grunden i EU-samarbetet ärde fyra friheterna. Frihet för varor, tjänster, kapital och människor och att de förblir EU:s främsta uppgift.

 

Om gästen

Emma Wiesner är uppvuxen i Västerås men bor nu i Älvsjö där hon jobbar som energimarknadsanalytiker på Sweco. Emma är energiingenjör och vill nu ta energifrågorna till Europa och företräda Centerpartiet i Europaparlamentet under nästa mandatperiod.

Du kan läsa mer om Emma på: www.emmawiesner.eu