#13 Bensinupproret- är det symtom på något annat än drivmedelspriser?

Människor på landsbygden protesterar mot höga drivmedelspriser. När det startas folkrörelser som Bensinupproret 2.0, och 3.0 så betyder det att bensin är en het fråga. Samtidigt som debatten om att landsbygden handlar om mer än drivmedel. Landsbygdens människor glöms bort, upplever att de inte blir sedda och att de livsvillkor som är på landsbygden inte lyfts fram av beslutsfattare. Är bensinupproret en symtom på något annat än drivmedelspriser?

Drivmedel diskuteras av både klimatförnekare och klimatforskare världen över. Många kräver åtgärder nu. Oljebaserade produkter som bensin är en ändlig resurs. Hur kan biobränslen och el ersätta bensin och är det möjligt?

Om gästen

Robert är beteendevetare i grunden och har genom sitt yrkesverksamma liv arbetat åt Göteborgsutbildningsförvaltning och Försvarsmakten, varit företagsledare inom IT-sektorn och VD åt flera branschorganisationer. Han har också under flera år varit egen företagare samt haft ett stort ideellt intresse med många olika förtroendeuppdrag. Idag VD på Svensk Bensinhandel som organiserar och företräder bensinhandlare som är fria företagare.

Bensinhandelbildades 1934 består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landetsbensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i derasroller som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genomatt förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare,intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmaratt driva en hållbar och sund verksamhet.