#15 Kan inlandsbor vara klimatsmarta? eller är det redan det?

Ia Sunneborn började sitt miljöengagemang under grislampan bland griskultingarna i ladugården hos hennes mormor och morfar. Springandes barfota på kostigarna i kohagen var hon ett med djuren och naturen och det varen självklarhet för henne att redan som 11 åring börja omsätta sittmiljöengagemang i praktiken. Idag arbetar hon med samma engagemang ochsjälvklarhet för klimat- och hållbarhetsfrågorna.

Om gästen

IA Sunneborn född och uppvuxen i Uppsala flyttade till Vilhelmina och Västerbotten för både jobbets och naturens skull. Återhämtning och natur är viktiga för Ia som tillsammans med andra driver på för att nå Agenda 2030 målen.

Du når IA via mail ia.sunneborn@lansstyrelsen.se