#20 Har du Hjärnkoll?

Tre av fyra Svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa.Trots det finns det fortfarande mycket stigma och fördomar kring psykisk ohälsa. Margret är en av 300 ambassadörer som föreläser för att öka kunskap och öka öppenheten. Du får höra hennes historia och om hennes driv för att se till att fler vågar prata om det som är tufft.

Margret Fjällström är aktiv som föreläsare inom Hjärnkoll som jobbar för ökad öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa.

 

Om gästen

Margret jobbar idag på sista utposten i Kittelfjäll. Hon bodde i Örnsköldsviks i 10 år tills längtan hem blev för sto . Som många andra i samiska familjer så gick hon skolan på internat i Tärnaby på sameskolan.Sedan jakt och fiskelinjen vid gymnasieskolan i Vilhelmina.  Margret är gift med Daniel, tillsammans har de två tonårsdöttrar och tillsammans driver de ett renskötselföretag i Vilhelmina norra sameby. Där hon är född och har sina rötter. Margret har förutom renskötseln jobbar som kökschef,hotellchef, undersköterska och tusen andra saker. Margret är politiskt engagerad och har suttit i sametinget i 3 mandatperioder och har varit aktiv inom kommunpolitiken i både Örnsköldsvik och Vilhelmina kommun.

www.hjärnkoll.se