#25 Pandemi, Corona och Covid19?

50 000 västerbottningar kan komma att få sjukdomen men hur många kan det då blir som drabbas i inlandet? Fredrik räknar med att mellan 50 till 70 procent av hela befolkningen kommer att smittas. Många kommer att bli väldigt lite sjuka, men flera tusen kan komma att behöva sjukhusvård.

I det här podavsnittet får du svar på många frågor om viruset som sätter skräck i hela landet. Vi isolerar oss, köper handsprit, tvättar händer och ser nyheter i diverse media löpande under dagarna. Men kommer vi att klara oss? Hur ska det blir efter den här krisen och vad kan vi lära oss av det som sker nu?

Det som nu förespråkas är att handla hemma, mer närodlat, ta hand om varandra i lokalsamhället, mer självhushållning, stötta de lokala företagen och att det kan vara bra med mindre enheter…..

Om gästen

Fredrik Elgh är professor i virologi och överläkare i klinisk virologi vid Umeå universitet och Region Västerbotten. 1999-2002 var han chef för dåvarande Smittskyddsinstitutets ”Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap”