#30 Hon som driver en fäbod, hon som tog strid för en kulturtradition och hon som vann....

Tin Gumuns från Rättvik I Dalarna lockades via mathantverk till Vilhelmina. Hon träffade en lika mathängiven man, Martin Bergman från Vilhelmina gårdsbutikunder en mässa på Eldrimner.

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. De förmedlar kunskap, ger stöd ochinspiration till mathantverkare i hela Sverige.

Nu har hon fått förmånen att hyra in sig i mejeriet på Malgmajgården föratt tillverka olika sorters ostar av mjölken från gårdens kor. Ett samarbete som kommer att ge oss både goda mjukostar, lagrade hårdostar och annat gott.

Den stolthet man i Dalarna har för varandra och för företag på sin ort vill hon sprida vidare i inlandet. Det finns ju så mycket att vara stolt över.

Om gästen

Tin har ägnat sitt liv åt kor och fäbodbruk då hon har haft 10 fjällkor och ett eget mejeri. Idag är Karl-Tövåsensfäbod en av de mest besökta fäbodarna i landet. Läs mer här http://www.karltovasensfabod.se/

Tin äger fäboden och har överlåtit korna och mejeriet till sin son och svärdotter. Tin driver fäboden tillsammans med dem under sommaren, som är ett välbesökt besöksmål.

Tin blev rikskändis då staten krävde att hon skulle ha ett registrerat kassasystem på sin fäbod för att få sälja sina varor. Det fanns inte el eller mobiltäckning så det var omöjligt.