#32 När barn och unga mår dåligt, vad gör vi då?

Det människorna där tänker och tycker är att:

·       Att glesbygdsperspektivet måste bli mer tydligt att de som tar beslut måste förstå hur länet ser ut och fungerar.

·       Att resurser i små, glesbefolkade orter/kommuner och geografiskt avstånd måste tas i beaktan när regionen planerar och organiserar verksamhet.

·       Att samverkan måste bli bättre på att sätta barn och unga i centrum.

·      Att macho kulturen som framförallt präglar unga pojkar och unga män om hur en man ska och bör bidrar till psykisk ohälsa. Machokulturen påverkar även unga kvinnors bild av sig själva, sina val och sin framtid.

·      Att statistik som tas fram måste gälla hela länet, inte bara från Skellefteå och Umeå.

Beredningen tog därför fram en önskelista

ü Data och analys av barn och ungas hälsa

ü Mersamverkan med individen i centrum

ü Tidiga och förebyggande insatser

ü Närvarandevuxna

ü Merföräldrastöd/Stärk föräldrarollen

ü Jobba motmachokulturen

ü Familjecentraler i alla kommuner

ü Ungdomsmottagning med digitala möjligheter och mobila team

ü Resurser utifrån glesbygdens behov

ü Låtinvånare påverka/Mer medborgardialog

 

Om gästen

Alla tre är ledamöter i en av region Västerbottentillsatt beredning för folkhälsa och demokrati som pratat med människor i Södra Lappland.

För att få fatt på någon av dem så hittar du dem här

Daniel Johansson (V) Storuman daniel.e.johansson@regionvasterbotten.se

Maria Kristoffersson (C) Vilhelmina maria.kristoffersson@regionvasterbotten.se

Urban Lindström (S) urban.lindstrom@regionvasterbotten.se