#38 Paradigmskifte pågår! Nu har vi chansen att ändra bilden av norra Sverige!

Västerbotten har fått en ny landshövding, Helen Hellmark Knutsson som tänker driva på för att få en annan bild av norra Sverige.

Det finns en urbaninseringströtthet där trängsel, skenande bostadspriser, stress, trångboddhet, segregation och otrygghet är del av mångas vardag idag och människor börjar söka alternativtill det urbana.

Den växande besöksnäringen innebär att fler får platskännedom bortom populärkulturens schablonbild av Norrland ochupptäcker kvalitéer som man inte kände till sedan tidigare.

Om detta och mycket annat pratar Helene Hellmark Knutsson nytillträdd landshövding i Västerbotten i detta avsnitt avpodden.

 

Om gästen

Helene Hellmark Knutsson är socialdemokratisk politiker och landshövding i Västerbottens sedan den 1 augusti 2020. Innan dess var hon minister för högre utbildning och forskning. Helenehar ett starkt engagemang i utvecklingsfrågor, entreprenörskap, och de möjligheter som finns på landsbygden. Kanske öppnar sig nya möjligheter i och med de lärdomar vi drar av pandemin?

Du når henne via sociala medier och via www.lansstyrelsen.se

Eller via växeln 010-22540 00