#4 Är det i inlandet framtidens lösningar finns?

Vi pratar i detta avsnitt om innovationer som förnyar samhället och sättet att se på inlandet som en källa till förnyelse. Vi tar upp att inlandsborna har så mycket att lära ut till staden om nya lösningar på människors behov. Politiken borde bättre ta till vara forskningen för att snabbare förnya samhället.

Om gästen

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet som forskar om innovativa lösningar för en inkluderande framtid. Hon har bott och verkat på flera håll i inlandet och kusten: Vilhelmina, Östersund, Umeå och Luleå. Vi pratar om att inlandsborna har så mycket att lära ut till staden om nya lösningar på människors behov. Politiken borde bättre ta till vara forskningen för att snabbare förnya samhället.

Länk till LTUs forskning om social innovation: www.ltu.se/socialinnovation

Passionista (www.passionista.nu)