#40 Det finns hjälp att få! DU är värd att få leva, och leva tryggt!

Statistiken visar att män är överrepresenterade vad gäller förövare vid våldsbrott riktat mot kvinnor. Ingen människa ska bli utsatt för våld, eller känna sig kontrollerad, hotad eller trakasserad.

Eva är en av de som vill sprida kunskapen om våld och hur det går att stoppa, förebygga våld och få fler att våga prata om våld i samhället.

Våldet handlarom så mycket, både psykiskt och fysiskt. Fysiskt våld kan vara örfilar, knuffar, knytnävsslag, hårda grepp eller stryptag. Psykiskt våld kan vara att bli trakasserad, hotad, skrämd, förnedrad eller tvingad till något. Kvinnojouren hjälper kvinnor som blivit utsatta för någon form av våld eller kontroll.

Något som vi pratade om efter inspelningen är att Länsförsäkringar i Västerbotten är en av de som stöttar kvinnojouren. Länsförsäkringar skriver på sin hemsida att ”Vi kan inte stoppa mäns våld mot kvinnor, men vi kan via kvinnojourernas arbete erbjuda dem som utsätts för dessa övergrepp skydd och stöd, och kanske en litenljusglimt.”

Här finns kontaktvägar om du eller någon du känner är utsattför psykisk eller fysisk misshandel?

Polis 112 akut annars 11414

Kvinnojouren Vilhelmina 070-3263371

Kvinnofridslinien 020-505050

Brottsofferjouren 0200-212019

BRIS 116 16 eller chat på www.bris.se

Självmordslinien 90 101

 

Vill du själv engagera dig, eller skänka ett bidrag till detta ideella arbete så kontakta Kvinnojouren. (18) Vilhelmina Kvinnojour | Facebook

Om gästen

Eva är en av de som vill sprida kunskapen om våld och hur det går att stoppa, förebygga våld och få fler att våga prata om våld i samhället. Du når henne via Kvinnojouren Vilhelmina 070-3263371