#41 Hon står mitt i ett globalt fönster för grön tillväxt!

Var drivs innovation, förnyelse av energisystem och nya arbetsformer? Var utvecklas samarbeten mellan universitet, företag och kommun intensivt? Vilka satsar på företagsamhet i skolan? Vilken arbetsmarknadsregion kommer att ha störst behov de kommande åren av olika typer av kompetenser? Vilken arbetsmarknadsregion har stora behov av nya transportstråk, kollektivtrafik för inpendling och ökande behov av sjukvård och offentlig service?

Det är i norra Sverige tillväxten skenar och mest av allt i Skellefteå! Det är i och omkring Skellefteå det händer.

Hur har det gått till att utvecklingen vänt från att alla regionens resurser satsats runt Umeå där nu allas blickar är mot Skellefteå? Hur tänker man när en ny stad ska formas och byggas? Det som är värdefullt är att kunna bo utanför centrala stan och att forma lokalsamhällen som är attraktiva, välkomnande och klimatsmarta.

Om gästen

Carina Sundbom, Skellefteå, är en engagerad människa som älskar samhällsutveckling. Hon vill vara med, vara delaktiga och driva på för framtiden.

Carina är bl.a ledamot i regionalautvecklingsnämnden i region Västerbotten där hon ska ta beslut om tillväxt och utvecklingssatsningar för hela länet. Hon är även en av de som flyttat sitt arbetskontor till fritidshuset då både tekniken, arbetssätten och acceptansen nu finns för digitala möten.

Du når Carina Sundbom via sociala medier