#5 Går det att bygga hus på landsbygden?

Går det att bygga hus på landsbygd? Det är i princip omöjligt att bosätta sig på landsbygd idag. Få lediga hus och omöjligt att få låna att bygga sig sitt eget. Det här är ett rejält hinder för alla de som vill bo i en by. Vad kan vi göra åt det och finns det några kluriga lösningar? Christer Johansson bosatt i Hummelholm Nordmalings kommun är engagerad på fritiden ibland annat Hummelholms kulturförening och samverkansinitiativet D7 bygden.

Han jobbar som lokal chef i Västerbotten och ansvarig för Västerbottens Byggförening som är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Förbundet Sveriges Byggindustrier organiserar ca 3.600 arbetsgivare i 25 lokala byggföreningar organiserade i 6 geografiska regioner.

Ansvarsområden: Arbetsmiljörådgivning, Energifrågor, Miljöfrågor, Näringspolitik, Arbetsmiljö & säkerhet, Bostadsbyggande, Medlemsärenden

Hör här vilka tips som finns för både dig i byggtankar och dig som politiker för att fler ska kunna bygga sig en egen bostad. 

Om gästen

Christer Johansson är bosatt i Hummelholm Nordmalings kommun engagerad på fritiden ibland annat Hummelholms kulturförening och samverkansinitiativet D7 bygden. Han jobbar för Sveriges Byggindustrier som lokal chef i Västerbotten och ansvarig för Västerbottens Byggförening.