#54 Är Vojmån en möjlighet i den gröna omställningen för både energi och ekonomi?

För över 14 år sedan var det en uppslitande folkomröstning i frågan om att leda vatten genom en tunnel från Vojmådalen till vattenkraftverket i Stalon i Malgomajdalen i Vilhelminakommun. Frågan om denna överledning har diskuterats i över 30 år, utretts och funderats omkring. Är det nu läge att realisera tanken?

En folkomröstning som ställde medborgare mot varandra där argument som fördes fram om jobb i näringar beroende av att Vojmån var de tyngsta. Dessa jobb har inte blivit av, däremot har jobb kommit i andra näringar i andra delar av landet och inte i Vilhelmina.

Ett jätteproblem för små inlandskommuner är befolkningsminskningen som gör att både skatteintäkter och de generella statsbidragen från staten minskar varje år så det fattas både människor och pengar.

Om gästen

Träffa Joakim Risberg som berättar sin bild av den gröna energiomställningen och dess möjligheter att skapa försättningar för jobb, företagande och ökad kapacitet i de elnäten, utbyggd ladd infrastruktur och en jämnare reglering av den redan reglerade Vojmån.

Joakim Risberg når du på 070-686 48 68