#8 Bli en Passionista! Hanna Weinmar berättar hur.

I podden pratar jag med Hanna Weinmar driver företaget SIGMAR Metodbyrå. De är ett gäng designers som kände att det fanns ett behovför att skapa förändring i samhället, där fokus ligger på medskapande processeroch hållbarhet, och ett ständigt normkritiskt ifrågasättande av omvärlden.

De använder design som verktyg för att skapa samhällsnytta, genom allt i från verksamhetsutveckling, varumärkesarbeten,eller projekt som hanterar komplexa samhällsutmaningar.

Om gästen

Hanna Weinmar och hennes kollegor arbetar bland annat med Passionista. Passionista är ett egen-initierat projekt som finansieras av Vinnova ochRegion Norrbotten.  De ser vikten av att sänka trösklarna för alla ungamänniskor att upptäcka teknik på sina egna villkor, där man utgår från sitteget intresse- /passionsområde. De vill visa hur egna tankar, drömmar ochpassioner kan bli ett yrke i framtiden och få en chans att utveckla sina idéergenom att addera teknik som ett verktyg.

Inom projektet med Passionista arbetar de med att kanaliseraförebilder och inspiration för unga tjejer, och jobbar även med en rad olika metoder där de anordnar event för att skapa kontexter och miljöer för attpraktiskt jobbar med innovation och idégenerering tillsammans med målgruppen.