# 50 När möjligheterna är oändliga!

Med ögonen riktade ut mot världen är Jan Wejdmark med och bygger verksamheter i Norrlands inland. Vad är det han ser? Vilka möjligheter finns och hur realiserar en det en tror på?

Lyssna

# 49 Vad är det som driver en människa att ställa sig på barrikaderna?

Vad är det som gör att en person engagerar sig i politik? Vilka drivkrafter finns hos en som idag har lång erfarenhet av politik på olika nivåer?

Lyssna

#48 Bränslepriser, grön omställning och krig i Europa

När livsmedelpriserna rusar, när människor inte kan skjutsa barnen till fritidsaktiviteter, när företag ställer sina bilar och är bönder lägger ner. Vad ska vi då prioritera? Helena Lindahl är näringspolitisk talesperson i riksdagen och en av de röster som hörs mest kring landsbygdens frågor.

Lyssna

#47 Skidåkning och långa lopp kräver sitt pannben

Sofie Elebro uppvuxen i Saxnäs är en av de du sett jaga på i täten i Ski Classics i SVT nu i vinter. I sin orangea dress har hon jagat bl.a. Lina Korsgren, Britta Johannsson Nordgren och Ida Dahl i skidspåren runt om i Europa,

Lyssna

# 46 Kultur och konst i en vidsträckt inlandskommun

Det har hänt mycket på de två år sedan vi poddade sist. Tina Larsson har hektiska tider för att få igång det konstpedagogiska arbete som ska igång. Ricklundgården ska arrangera aktiviteter som syftar till att inspirera och aktivera barn, lokalbefolkning och övriga intresserade. Arbetet har fått namn efter Emma Ricklund och heter EMMAS, ett 2-årigt projekt som är finansierat av Postkodstiftelsen.

Lyssna

# 45 Sverker, i ett skifte av värderingar om Norra Sverige

Ett möte med Sverker Olofsson det är ett möte man minns. Hans engagemang för aktuella frågor är varmt, djupt och reflekterande. Den värderingsskifte vi ser idag kring norrlandsfrågor är en av de frågor vi pratar om i denna pod.

Lyssna

#44 Helena Lindahl om skogen, drivmedelspriser, vägstandard om glesbygd, Norge och lite annat

Helena Lindahl har gjort sig känd som en politiker som verkligen driver inlandets frågor. Från äganderätten av skogen, snöröjning, att få bygga där man vill bo, om polisbrist och att ambulansen inte kommer till att driva på för företagande och alla människors lika rätt och värde.

Lyssna

#43 Elbil i inlandet? Är det en utopi?

Hur ser framtiden ut för oss helt bilberoende inlandsbor. Hur ska vi tänka och hur kommer vi att klara av kampen om energin? Bränslepriset rusar i höjden och många frågar sig om man ska våga investera i en elbil.

Lyssna